Genel hüküm ve koşullar

Stichting Webshop Keurmerk’in bu Genel Hüküm ve Koşulları, Sosyal ve Ekonomik Konsey’in Öz Düzenleme Danışma Koordinasyon Grubu (CZ) çerçevesinde Tüketiciler Derneği ile istişare edilerek hazırlanmış olup 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu Genel Hüküm ve Koşullar, Finansal Denetim Yasası’nda belirtilen finansal hizmetler haricinde ve bu hizmetler Hollanda Finansal Piyasalar Kurumu tarafından denetlendiği sürece Stichting Webshop Keurmerk’in tüm üyeleri tarafından kullanılacaktır.

İçindekiler:

 • Madde 1 – Tanımlar
 • Madde 2 – Girişimcinin kimliği
 • Madde 3 – Uygulanabilirlik
 • Madde 4 – Teklif
 • Madde 5 – Anlaşma
 • Madde 6 – Cayma hakkı
 • Madde 7 – Tüketicinin bekleme süresi boyunca yükümlülükleri
 • Madde 8 – Tüketici tarafından cayma hakkının kullanılması ve masrafları
 • Madde 9 – Geri çekilme durumunda girişimcinin yükümlülükleri
 • Madde 10 – Cayma hakkının hariç tutulması
 • Madde 11 – Fiyat
 • Madde 12 – Kesin ve ek teminat
 • Madde 13 – Teslim ve icra
 • Madde 14 – Süre işlemleri: süre, fesih ve yenileme
 • Madde 15 – Ödeme
 • Madde 16 – Şikâyet prosedürü
 • Madde 17 – Anlaşmazlıklar
 • Madde 18 – Endüstri garantisi
 • Madde 19 – Ek veya farklı hükümler
 • Madde 20 – Stichting Webshop Keurmerk’in Genel Hüküm ve Koşullarında Değişiklikler

Madde 1 – Tanımlar

Bu hüküm ve koşullarda aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

 1. Yan sözleşme: Tüketicinin mesafeli bir sözleşmeyle ilgili ürün, dijital içerik ve/veya hizmet satın aldığı ve bu ürün, dijital içerik ve/veya hizmetlerin tacir veya üçüncü bir tarafça, söz konusu üçüncü taraf ile tacir arasındaki bir anlaşmaya dayalı olarak sağlandığı sözleşmedir;
 2. Cayma süresi: Tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği süre;
 3. Tüketici: ticareti, işi, zanaatı veya mesleği ile ilgili amaçlarla hareket etmeyen gerçek kişi;
 4. Gün: takvim günü;
 5. Dijital içerik: dijital formda üretilen ve sunulan veriler;
 6. Sürekli edim sözleşmesi: belirli bir süre için düzenli mal, hizmet ve/veya dijital içerik tedarikine yönelik bir sözleşme;
 7. Sürdürülebilir veri taşıyıcı: tüketici veya tüccarın kendisine kişisel olarak yöneltilen bilgileri, bilginin amaçlandığı amaca uygun bir süre boyunca gelecekte danışılmasına veya kullanılmasına izin verecek şekilde saklamasını sağlayan ve saklanan bilgilerin değiştirilmeden çoğaltılmasına izin veren herhangi bir cihaz – e-posta dahil -;
 8. Cayma hakkı: Tüketicinin bekleme süresi içinde mesafeli sözleşmeden cayma seçeneği;
 9. Girişimci: Stichting Webshop Keurmerk üyesi olan ve tüketicilere uzaktan ürün, (dijital içeriğe erişim) ve/veya hizmet sunan gerçek veya tüzel kişi;
 10. Uzaktan anlaşmaÜrünlerin, dijital içeriğin ve/veya hizmetlerin uzaktan satışına yönelik organize bir sistem çerçevesinde tacir ile tüketici arasında akdedilen ve sözleşmenin akdedilmesine kadar ve akdedilmesi de dahil olmak üzere, bir veya daha fazla uzaktan iletişim aracının münhasıran veya müştereken kullanılmasını sağlayan bir sözleşme;
 11. Model cayma formu: Bu hüküm ve koşulların Ek I’inde belirtilen Avrupa model cayma formu;
 12. Uzaktan iletişim için teknoloji: Tüketici ve girişimcinin aynı anda aynı odada bulunmasına gerek kalmadan bir anlaşma yapmak için kullanılabilecek araçlar;

Madde 2 – Kimlik GİRİŞİMCİ

İsim: Huge Upward LTD

Adres Wenlock Rd 20-22, N1 7GU, Londra, Birleşik Krallık

Telefon: +31 85 06 818 Pzt-Cuma 09:00 – 21:00

E-posta: support @ likes-kopen.co.uk

Reg. Numara: 12360848 (CoC UK)

Madde 3 – Uygulanabilirlik

 1. Bu genel şartlar ve koşullar, girişimci tarafından yapılan her teklif ve girişimci ile tüketiciler arasında akdedilen her mesafeli sözleşme için geçerlidir.
 2. Mesafeli sözleşme akdedilmeden önce, bu genel hüküm ve koşulların metni tüketiciye sunulacaktır. Bu makul olarak mümkün değilse, mesafeli sözleşme akdedilmeden önce tacir, genel hüküm ve koşulların tacirin tesislerinde nasıl incelenebileceğini ve tüketicinin talebi üzerine mümkün olan en kısa sürede ücretsiz olarak gönderileceğini belirtecektir.
 3. Mesafeli sözleşmenin elektronik ortamda kurulması halinde, bir önceki fıkraya bakılmaksızın ve mesafeli sözleşme kurulmadan önce, bu genel işlem koşulları metni, tüketici tarafından dayanıklı bir veri taşıyıcısında kolayca saklanabilecek şekilde elektronik ortamda tüketicinin kullanımına sunulabilir. Bu makul olarak mümkün değilse, mesafeli sözleşmenin imzalanmasından önce, genel hüküm ve koşulların elektronik olarak nerede incelenebileceği ve tüketicinin talebi üzerine elektronik olarak veya başka bir şekilde ücretsiz olarak gönderileceği belirtilecektir.
 4. Bu genel koşullara ek olarak belirli ürün veya hizmet koşullarının geçerli olması durumunda, ikinci ve üçüncü paragraflar mutatis mutandis uygulanacaktır ve çelişkili koşullar olması durumunda, tüketici her zaman kendisi için en uygun olan geçerli hükme güvenebilir.

Madde 4 – Teklif

 1. Bir teklifin sınırlı bir geçerlilik süresi varsa veya koşullara tabi tutulmuşsa, bu durum teklifte açıkça belirtilecektir.
 2. Teklif, sunulan ürünlerin, dijital içeriğin ve/veya hizmetlerin eksiksiz ve doğru bir tanımını içerir. Açıklama, teklifin tüketici tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacak şekilde yeterince ayrıntılıdır. Girişimci görseller kullanıyorsa, bunlar sunulan ürünlerin, hizmetlerin gerçek bir temsilidir ve/veya dijital içerik. Teklifteki açık hatalar veya bariz yanlışlar girişimciyi bağlamaz.
 3. Her teklif, teklifin kabul edilmesinin hangi hak ve yükümlülüklere bağlı olduğunu tüketici için açık hale getirecek bilgileri içerir.

Madde 5 – Anlaşma

 1. Paragraf 4’ün hükümlerine tabi olarak, sözleşme, tüketicinin teklifi kabul ettiği ve burada belirtilen koşulları yerine getirdiği anda akdedilmiş olur.
 2. Tüketici teklifi elektronik ortamda kabul etmişse, tacir teklifin kabul edildiğini gecikmeksizin elektronik ortamda teyit etmelidir. Bu kabulün alındığı girişimci tarafından teyit edilene kadar, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
 3. Sözleşmenin elektronik olarak akdedilmesi halinde, girişimci, verilerin elektronik olarak aktarılmasını korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacak ve güvenli bir web ortamı sağlayacaktır. Tüketici elektronik olarak ödeme yapabiliyorsa, girişimci bu amaçla uygun güvenlik önlemlerini alacaktır.
 4. Girişimci – yasal çerçeveler dahilinde – tüketicinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceğini ve mesafeli sözleşmenin sorumlu bir şekilde sonuçlandırılması için önemli olan tüm gerçekleri ve faktörleri kendisine bildirebilir. Bu soruşturmaya dayanarak, girişimcinin sözleşmeye girmemek için haklı gerekçeleri varsa, gerekçelerini belirterek bir siparişi veya talebi reddetme veya uygulamaya özel koşullar ekleme hakkına sahiptir.
 5. Tacir, aşağıdaki bilgileri yazılı olarak veya tüketici tarafından erişilebilir bir şekilde dayanıklı bir veri taşıyıcısında saklanabilecek şekilde, en geç ürün, hizmet veya dijital içeriğin tesliminde tüketiciye gönderecektir:
  1. tüketicinin şikayetlerini iletebileceği tüccarın işyerinin ziyaret adresi;
  2. Tüketicinin cayma hakkını hangi koşullar altında ve ne şekilde kullanabileceği veya cayma hakkının hariç tutulmasına ilişkin açık bir beyan;
  3. garantiler ve mevcut satış sonrası hizmetler hakkında bilgi;
  4. ürün, hizmet veya dijital içeriğin tüm vergiler dahil fiyatı; uygulanabilir olduğu durumlarda teslimat maliyeti; ve mesafeli sözleşmenin ödeme, teslimat veya ifa yöntemi;
  5. Anlaşmanın bir yıldan fazla sürmesi veya belirsiz süreli olması halinde anlaşmanın feshedilmesi için gereken şartlar;
  6. Tüketicinin cayma hakkı varsa, model cayma formu.
 6. Süreli bir işlem söz konusu olduğunda, önceki paragraf hükmü yalnızca ilk teslimat için geçerlidir.

Madde 6 – Cayma hakkı

Ürünlere göre:

 1. Tüketiciler, bir ürünün satın alınmasına ilişkin bir sözleşmeyi, en az 14 günlük bir bekleme süresi içinde sebep göstermeksizin feshedebilirler. Tacir, tüketiciye cayma nedenini sorabilir, ancak tüketiciyi neden(ler)ini bildirmek zorunda bırakamaz.
 2. Paragraf 1’de atıfta bulunulan bekleme süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından önceden belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın ürünü teslim almasından sonraki gün başlar veya:
  1. Tüketici aynı siparişte birden fazla ürün sipariş etmişse: tüketicinin veya onun belirlediği üçüncü bir tarafın son ürünü aldığı gün. Tüccar, sipariş sürecinden önce tüketiciyi açıkça bilgilendirmiş olması koşuluyla, farklı teslimat sürelerine sahip birkaç üründen oluşan bir siparişi reddedebilir.
  2. Bir ürünün teslimatı birkaç sevkiyattan veya parçadan oluşuyorsa: tüketicinin veya onun tarafından belirlenen üçüncü bir tarafın son sevkiyatı veya parçayı aldığı gün;
  3. Belirli bir süre boyunca ürünlerin düzenli olarak teslim edilmesine ilişkin sözleşmelerde: tüketicinin veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü bir tarafın ilk ürünü teslim aldığı günSomut bir ortamda sunulmayan hizmetler ve dijital içerik söz konusu olduğunda:
 3. Tüketici, bir hizmet sözleşmesini ve somut bir ortamda sunulmayan dijital içeriğin tedarikine ilişkin bir sözleşmeyi sebep göstermeksizin en az 14 gün içinde feshedebilir. Tacir, tüketiciye cayma nedenini sorabilir, ancak tüketiciyi neden(ler)ini bildirmek zorunda bırakamaz.
 4. Paragraf 3’te belirtilen bekleme süresi, sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün başlar.Cayma hakkı hakkında bilgi verilmemesi durumunda, somut bir ortamda tedarik edilmeyen ürünler, hizmetler ve dijital içerikler için uzatılmış bekleme süresi:
 5. Tacir, tüketiciye cayma hakkına ilişkin yasal olarak gerekli bilgileri veya örnek cayma formunu vermemişse, bekleme süresi, bu maddenin önceki paragraflarına uygun olarak belirlenen orijinal bekleme süresinin bitiminden 12 ay sonra sona erer.
 6. Eğer tacir tüketiciye bir önceki paragrafta atıfta bulunulan bilgileri ilk bekleme süresinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içinde vermişse, bekleme süresi tüketicinin bu bilgileri aldığı günden 14 gün sonra sona erer.

Madde 7 – Tüketicinin bekleme süresi boyunca yükümlülükleri

 1. Soğuma süresi boyunca tüketici ürünü ve ambalajını özenle kullanacaktır. Ürünü yalnızca doğasını, özelliklerini ve işleyişini belirlemek için gerekli olduğu ölçüde ambalajından çıkaracak veya kullanacaktır. Buradaki öncül, tüketicinin ürünü yalnızca bir mağazada yapmasına izin verildiği gibi tutabileceği ve inceleyebileceğidir.
 2. Tüketici, yalnızca ürünün 1. paragrafta izin verilenin ötesine geçen bir kullanım şeklinden kaynaklanan değer kaybından sorumludur.
 3. Tüketici, tüccarın kendisine sözleşmeden önce veya sözleşmenin imzalanması sırasında cayma hakkı konusunda yasal olarak gerekli tüm bilgileri vermemesi durumunda ürünün değer kaybından sorumlu değildir.

Madde 8 – Tüketici tarafından cayma hakkının kullanılması ve masrafları

 1. Tüketici cayma hakkını kullanırsa, model cayma formunu kullanarak veya başka bir açık şekilde cayma süresi içinde tüccara bildirimde bulunmalıdır.
 2. Mümkün olan en kısa sürede, ancak 1. paragrafta belirtilen bildirimi takip eden günden itibaren 14 gün içinde, tüketici ürünü iade etmeli veya girişimciye (yetkili bir temsilcisine) teslim etmelidir. Girişimcinin ürünü kendisinin toplamayı teklif etmesi halinde bu gerekli değildir. Tüketici, ürünü bekleme süresi dolmadan önce iade ederse, her durumda iade süresine uymuş olur.
 3. Tüketici, ürünü teslim edilen tüm aksesuarlarıyla birlikte, makul ölçüde mümkünse orijinal durumunda ve ambalajında ve operatör tarafından sağlanan makul ve açık talimatlara uygun olarak iade edecektir.
 4. Cayma hakkının doğru ve zamanında kullanılmasına ilişkin risk ve ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
 5. Tüketici, ürünü iade etmenin doğrudan maliyetini üstlenir. Eğer tacir tüketicinin bu masrafları karşılaması gerektiğini bildirmemişse veya tacir tüketicinin masrafları kendisinin karşılaması gerektiğini belirtmişse, tüketici iade masraflarını karşılamak zorunda değildir.
 6. Tüketici, cayma süresi içinde hizmetin ifasına veya sınırlı ya da belirli bir miktarda satışa hazır hale getirilmemiş gaz, su veya elektrik tedarikine başlanmasını açıkça talep ettikten sonra cayarsa, cayma anında tacir tarafından yerine getirilen taahhüdün, taahhüdün tamamının yerine getirilmesine oranla tüketici tacire orantılı bir miktar borçlanır.
 7. Tüketici, sınırlı bir hacimde veya miktarda satışa hazır hale getirilmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi veya su, gaz veya elektrik tedariki veya bölgesel ısıtma tedariki için herhangi bir maliyete katlanmaz:
  1. tacirin tüketiciye cayma hakkı, cayma halinde masrafların geri ödenmesi veya örnek cayma formu hakkında yasal olarak gerekli bilgileri vermemiş olması veya
  2. Tüketici, bekleme süresi içinde hizmetin ifasına veya gaz, su, elektrik veya bölgesel ısıtma tedarikine başlanmasını açıkça talep etmemiştir.
 8. Tüketici, aşağıdaki durumlarda somut bir ortamda teslim edilmeyen dijital içeriğin tamamen veya kısmen teslimi için herhangi bir maliyet üstlenmez:
  1. sözleşmenin ifasına bekleme süresinin bitiminden önce başlanmasına açıkça rıza göstermemiştir;
  2. rızasını verirken cayma hakkını kaybettiğini kabul etmemiştir; veya
  3. girişimci, tüketici tarafından yapılan bu beyanı teyit edememiştir.
 9. Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, tüm ek sözleşmeler kanunen feshedilecektir.

Madde 9 – Geri çekilme durumunda girişimcinin yükümlülükleri

 1. Tacir, tüketicinin cayma bildirimini elektronik yollarla yapmasını sağlarsa, bu bildirimi aldıktan sonra gecikmeksizin bir alındı onayı gönderir.
 2. Girişimci, iade edilen ürün için girişimci tarafından tahsil edilen teslimat masrafları da dahil olmak üzere, tüketici tarafından yapılan tüm ödemeleri gecikmeksizin, ancak tüketicinin cayma bildiriminde bulunduğu günü takip eden 14 gün içinde geri ödeyecektir. Girişimci ürünü kendisi teslim almayı teklif etmediği sürece, ürünü teslim alana kadar veya tüketici ürünü iade ettiğini kanıtlayana kadar (hangisi daha erken ise) para iadesi yapmayı bekleyebilir.
 3. Operatör, tüketici başka bir yöntem kabul etmediği sürece, geri ödeme için tüketici tarafından kullanılan aynı ödeme yöntemini kullanacaktır. Para iadesi tüketici için ücretsizdir.
 4. Tüketici en ucuz standart teslimattan daha pahalı bir teslimat yöntemi seçmişse, tüccar daha pahalı yöntem için ek masrafları iade etmek zorunda değildir.

Madde 10 – Cayma hakkının hariç tutulması

Tüccar, aşağıdaki ürün ve hizmetleri cayma hakkının dışında tutabilir, ancak bunu yalnızca tüccar teklifi yaparken veya en azından sözleşmeyi imzalamadan önce zamanında açıkça belirtmişse:

 1. Fiyatı, finansal piyasada girişimcinin üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı ve cayma süresi içinde meydana gelebilecek dalgalanmalara tabi olan ürün veya hizmetler
 2. Sözleşmeler halka açık bir müzayedede sonuçlandırılmıştır. Açık artırma, ürünlerin, dijital içeriğin ve/veya hizmetlerin operatör tarafından açık artırmaya katılan veya katılma fırsatı verilen tüketicilere bir açık artırmacının rehberliğinde sunulduğu ve başarılı teklif sahibinin ürünleri, dijital içeriği ve/veya hizmetleri satın almakla yükümlü olduğu bir satış yöntemi anlamına gelir;
 3. Hizmet sözleşmeleri, hizmetin tam olarak yerine getirilmesinden sonra, ancak aşağıdaki durumlarda:
  1. ifanın tüketicinin önceden açık rızası ile başlamış olması; ve
  2. Tüketici, tacir sözleşmeyi tamamen ifa ettiğinde cayma hakkını kaybettiğini beyan etmiştir;
 4. Sözleşmenin belirli bir tarih veya ifa süresi öngörmesi halinde ve ikamet amaçlı olmayan konaklama, mal taşıma, araç kiralama hizmetleri ve yiyecek-içecek hizmetlerine ilişkin hizmet sözleşmeleri;
 5. Boş zaman faaliyetlerine ilişkin sözleşmeler, sözleşmenin belirli bir tarih veya ifa süresi öngörmesi halinde;
 6. Tüketicinin spesifikasyonlarına göre üretilen, prefabrik olmayan ve tüketicinin bireysel seçimi veya kararı temelinde üretilen veya açıkça belirli bir kişiye yönelik olan ürünler;
 7. Çabuk bozulan veya raf ömrü sınırlı olan ürünler;
 8. Sağlığın korunması veya hijyen nedenleriyle iadeye uygun olmayan ve teslimattan sonra mührü kırılmış olan mühürlü ürünler;
 9. Teslimattan sonra doğası gereği diğer ürünlerle geri dönülemez bir şekilde karışan ürünler;
 10. Fiyatı sözleşmenin imzalanması sırasında kararlaştırılan, ancak teslimatı ancak 30 gün sonra gerçekleşebilen ve gerçek değeri girişimcinin üzerinde hiçbir etkisi olmayan piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içecekler;
 11. Teslimattan sonra mührü kırılmış olan mühürlü ses, video kayıtları ve bilgisayar yazılımları;
 12. Gazete, dergi veya mecmualar, bunlara abonelikler hariç;
 13. Somut bir ortam dışında dijital içerik sağlanması, ancak şu şartla:
  1. ifanın tüketicinin önceden açık rızası ile başlamış olması; ve
  2. tüketici bu nedenle cayma hakkını kaybettiğini beyan etmiştir.

Madde 11 – Fiyat

 1. Teklifte belirtilen geçerlilik süresi boyunca, KDV oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan fiyat değişiklikleri hariç olmak üzere, sunulan ürün ve/veya hizmetlerin fiyatlarında artış yapılmayacaktır.
 2. Önceki paragrafa bakılmaksızın, girişimci, fiyatları mali piyasadaki dalgalanmalara tabi olan ve girişimcinin üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı ürün veya hizmetleri değişken fiyatlarla sunabilir. Bu dalgalanmalara tabidir ve belirtilen fiyatların hedef fiyatlar olduğu teklifle birlikte belirtilir.
 3. Sözleşmenin imzalanmasından sonraki 3 ay içinde fiyat artışlarına yalnızca yasal düzenlemelerden veya hükümlerden kaynaklanıyorsa izin verilir.
 4. Sözleşmenin imzalanmasından 3 ay sonra fiyat artışlarına yalnızca girişimcinin bunu şart koşması halinde izin verilir:
  1. yasal düzenlemelerden veya hükümlerden kaynaklanırlar; veya
  2. Tüketici, fiyat artışının yürürlüğe girdiği günden itibaren sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.
 5. Ürün veya hizmet teklifinde belirtilen fiyatlara KDV dahildir.

Madde 12 – Sözleşmeye uygunluk ve ek teminat

 1. Girişimci, ürünlerin ve/veya hizmetlerin sözleşmeye, teklifte belirtilen özelliklere, makul sağlamlık ve/veya kullanılabilirlik gerekliliklerine ve sözleşmenin imzalandığı tarihteki mevcut yasal hükümlere ve/veya hükümet düzenlemelerine uygun olduğunu garanti eder. Kabul edildiği takdirde, girişimci ürünün normal kullanım dışında kullanıma uygun olduğunu da garanti eder.
 2. Girişimci, tedarikçisi, üreticisi veya ithalatçısı tarafından sağlanan ek bir garanti, girişimcinin sözleşmenin kendisine düşen kısmını yerine getirmemesi halinde, tüketicinin sözleşmeye dayanarak girişimciye karşı ileri sürebileceği yasal hakları ve talepleri asla sınırlamaz.
 3. Ek garanti, tüccarın, tedarikçisinin, ithalatçısının veya üreticisinin tüketiciye, sözleşmenin kendisine düşen kısmını yerine getirmemesi durumunda tüketicinin yasal olarak yapmakla yükümlü olduğu şeylerin ötesine geçen belirli haklar veya talepler verdiği herhangi bir taahhüt anlamına gelir.

Madde 13 – Teslim ve icra

 1. Girişimci, ürünler için siparişleri alırken ve uygularken ve hizmetlerin sağlanması için talepleri değerlendirirken mümkün olan en büyük özeni gösterecektir.
 2. Teslimat yeri, tüketicinin girişimciye bildirdiği adrestir.
 3. Bu genel hüküm ve koşulların 4. maddesinde belirtilenlere tabi olarak, girişimci kabul edilen siparişleri uygun bir hızla, ancak başka bir teslimat süresi kararlaştırılmadıkça en geç 30 gün içinde yerine getirecektir. Teslimatın gecikmesi veya bir siparişin yerine getirilememesi ya da kısmen yerine getirilebilmesi durumunda, tüketici siparişin verilmesinden sonra en geç 30 gün içinde bilgilendirilecektir. Bu durumda, tüketici masrafsız olarak sözleşmeyi feshetme ve olası zararları tazmin etme hakkına sahiptir.
 4. Önceki paragrafa uygun olarak fesih işleminden sonra, girişimci tüketici tarafından ödenen tutarı gecikmeksizin iade edecektir.
 5. Ürünlerin hasar ve/veya kayıp riski, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, tüketiciye veya önceden belirlenmiş ve girişimci tarafından bilinen bir temsilciye teslim anına kadar girişimciye aittir.

Madde 14 – Süre işlemleri: süre, fesih ve yenileme

Fesih:

 1. Tüketici, düzenli ürün (elektrik dahil) veya hizmet tedariki için akdedilen açık uçlu bir sözleşmeyi, üzerinde mutabık kalınan fesih kurallarına ve bir ayı aşmayan bir ihbar süresine tabi olarak istediği zaman feshedebilir.
 2. Tüketici, düzenli ürün (elektrik dahil) veya hizmet tedariki için akdedilen belirli süreli bir sözleşmeyi, üzerinde mutabık kalınan fesih kurallarına ve bir ayı aşmayan bir ihbar süresine tabi olarak, belirli sürenin sonuna doğru herhangi bir zamanda feshedebilir.
 3. Tüketici, önceki paragraflarda belirtilen sözleşmeleri değiştirebilir:
  • herhangi bir zamanda feshedilebilir ve belirli bir zaman veya dönemde fesih ile sınırlı değildir;
  • en azından kendisi tarafından girildiği şekilde sona erdirmek;
  • her zaman girişimcinin kendisi için öngördüğü aynı bildirim süresiyle iptal eder.

   Uzatma:
 4. Belirli bir süre için akdedilen ve düzenli ürün (elektrik dahil) veya hizmet tedarikini kapsayan bir anlaşma zımnen uzatılamaz veya belirli bir süre için yenilenemez.
 5. Bir önceki paragrafa bakılmaksızın, günlük veya haftalık gazete ve dergilerin düzenli dağıtımı için akdedilen belirli süreli bir sözleşme, tüketicinin yenilenen bu sözleşmeyi yenilemenin sonuna doğru bir ayı aşmayan bir ihbar süresiyle feshedebilmesi halinde, üç ayı aşmayan belirli bir süre için zımnen yenilenebilir.
 6. Düzenli ürün veya hizmet tedariki için akdedilen belirli süreli bir sözleşme, ancak tüketicinin bir ayı aşmayan bir bildirim süresiyle istediği zaman feshedebilmesi halinde zımnen belirsiz bir süre için uzatılabilir. Ay. İhbar süresi, sözleşmenin günlük, haber ve haftalık gazete ve dergilerin düzenli olarak, ancak ayda bir defadan az teslimini kapsaması halinde en fazla üç aydır.
 7. Günlük, haber ve haftalık gazete ve dergilerin tanıtım (deneme veya tanıtım aboneliği) yoluyla düzenli olarak dağıtılmasına yönelik sınırlı süreli bir anlaşma zımnen devam ettirilmez ve deneme veya tanıtım süresinin sonunda kendiliğinden sona erer:
 8. Bir sözleşmenin bir yıldan uzun süreli olması halinde, bir yıldan sonra tüketici, makul ve hakkaniyete uygun olması ve kararlaştırılan sürenin bitiminden önce feshedilmemesi halinde, bir ayı aşmayan bir bildirim süresiyle sözleşmeyi istediği zaman feshedebilir.

Madde 15 – Ödeme

 1. Sözleşmede veya ek koşullarda aksi belirtilmedikçe, tüketicinin borçlu olduğu tutarlar, bekleme süresinin başlamasından itibaren 14 gün içinde veya bekleme süresi yoksa sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde ödenmelidir. Bir hizmet sağlama sözleşmesi söz konusu olduğunda, bu süre tüketicinin sözleşmenin onayını almasından sonraki gün başlar.
 2. Tüketicilere ürün satarken, genel hüküm ve koşullar hiçbir zaman tüketicilerin %50’den fazla peşin ödeme yapmasını gerektiremez. Avans ödemesinin öngörüldüğü durumlarda, tüketici, öngörülen avans ödemesi yapılmadan önce ilgili sipariş veya hizmet(ler)in yerine getirilmesine ilişkin herhangi bir hak iddia edemez.
 3. Tüketici, girişimciye sağlanan veya belirtilen ödeme bilgilerindeki yanlışlıkları derhal bildirmekle yükümlüdür.
 4. Tüketici ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmezse, girişimci tarafından geç ödeme konusunda bilgilendirildikten ve girişimci tüketiciye ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi için 14 günlük bir süre tanıdıktan sonra, bu 14 günlük süre içinde ödeme yapılmaması durumunda, ödenmesi gereken tutar üzerinden yasal faizi ödemekle yükümlüdür ve girişimci yaptığı yargısız tahsilat masraflarını talep etme hakkına sahiptir. Bu tahsilat masrafları en fazla: 2.500 €’ya kadar ödenmemiş tutarlar üzerinden %15; sonraki 2.500 € üzerinden %10 ve sonraki 5.000 € üzerinden %5, en az 40 €’dur. Girişimci, tüketicinin yararına olacak şekilde belirtilen miktar ve yüzdelerden sapabilir.

Madde 16 – Şikâyet prosedürü

 1. Girişimcinin yeterince duyurulmuş bir şikayet prosedürü vardır ve şikayeti bu şikayet prosedürüne uygun olarak ele alır.
 2. Sözleşmenin ifasıyla ilgili şikayetler, tüketicinin kusurları keşfetmesinden sonra makul bir süre içinde, tam ve açık bir şekilde tanımlanmış olarak girişimciye sunulmalıdır.
 3. Girişimciye iletilen şikayetler, alındığı tarihten itibaren 14 günlük bir süre içinde yanıtlanacaktır. Bir şikayetin öngörülebilir şekilde daha uzun bir işlem süresi gerektirmesi halinde, operatör 14 günlük süre içinde bir alındı bildirimi ve tüketicinin daha ayrıntılı bir cevabı ne zaman bekleyebileceğine dair bir gösterge ile yanıt verecektir.
 4. Bir ürün, hizmet veya girişimcinin hizmeti hakkındaki bir şikayet, Stichting Webshop Keurmerk’in web sitesinin tüketici sayfasındaki bir şikayet formu aracılığıyla da iletilebilir (https://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) Şikayet daha sonra hem söz konusu girişimciye hem de Stichting Webshop Keurmerk’e gönderilir.
 5. Şikayetin makul bir süre içinde veya şikayetin yapılmasından itibaren 3 ay içinde karşılıklı anlaşma yoluyla çözülememesi halinde, uyuşmazlık çözümüne elverişli bir uyuşmazlık ortaya çıkar.

Madde 17 – Anlaşmazlıklar

 1. Girişimci ile tüketici arasında bu genel hüküm ve koşulların ilgili olduğu sözleşmeler münhasıran Hollanda yasalarına tabidir.
 2. Tüketici ve Girişimci arasında, bu Girişimci tarafından teslim edilecek veya teslim edilmiş olan ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmelerin oluşturulması veya ifasıyla ilgili anlaşmazlıklar, Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Lahey (
  www.sgc.nl
  ).
 3. Bir uyuşmazlık ancak tüketicinin şikayetini makul bir süre içinde girişimciye iletmesi halinde Uyuşmazlık Komitesi tarafından değerlendirilecektir.
 4. Anlaşmazlığın ortaya çıkmasından sonra en geç 12 ay içinde anlaşmazlık yazılı olarak Anlaşmazlıklar Komitesine sunulmalıdır.
 5. Tüketici bir anlaşmazlığı Uyuşmazlık Komitesine sunmak isterse, girişimci bu seçimle bağlıdır. Girişimcinin bunu yapmak istemesi halinde, tüketicinin de girişimci tarafından bu yönde yapılan yazılı bir talepten itibaren beş hafta içinde, kendisinin de bunu yapmak isteyip istemediğini veya uyuşmazlığın yetkili mahkeme tarafından görülmesini isteyip istemediğini yazılı olarak belirtmesi gerekecektir. Girişimcinin beş haftalık süre içinde tüketicinin seçimini dinlememesi halinde, girişimci anlaşmazlığı yetkili mahkemeye sunma hakkına sahiptir.
 6. Uyuşmazlık Komitesi, Uyuşmazlık Komitesi yönetmeliklerinde (
  https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissions/2701/webshop
  ). Anlaşmazlıklar Komitesinin kararları bağlayıcı bir görüş yoluyla alınır.
 7. Uyuşmazlık Komitesi, bir uyuşmazlık komite tarafından oturumda ele alınmadan ve nihai bir karar verilmeden önce girişimciye ödemelerin askıya alınması, iflas etmesi veya ticari faaliyetlerini fiilen sona erdirmesi durumunda bir uyuşmazlığı ele almayacak veya ele almaya devam etmeyecektir.
 8. Geschillencommissie Webshop’a ek olarak, Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) veya Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) tarafından tanınan veya bunlara bağlı başka bir uyuşmazlık komitesinin yetkili olması durumunda, Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk, esas olarak uzaktan satış veya hizmet sağlama yöntemiyle ilgili uyuşmazlıklar için Geschillencommissie Webshop Keurmerk’e göre öncelikli olacaktır. Diğer tüm uyuşmazlıklar için, SGC veya Kifid’e bağlı diğer tanınmış uyuşmazlık komitesi.

Madde 18 – Endüstri garantisi

 1. Stichting Webshop Keurmerk, üye bağlayıcı görüşü gönderildikten sonraki iki ay içinde gözden geçirilmesi için mahkemeye sunmaya karar vermedikçe, üyeleri tarafından Stichting Webshop Keurmerk Uyuşmazlık Komitesi’nin bağlayıcı tavsiyesinin yerine getirilmesini garanti eder. Bu garanti, bağlayıcı görüşün mahkeme tarafından gözden geçirildikten sonra onaylanması ve bunu kanıtlayan kararın kesinleşmesi halinde yeniden canlanır. Bağlayıcı görüş başına azami 10.000 Euro’ya kadar olan bu tutar Stichting Webshop Keurmerk tarafından tüketiciye ödenecektir. Bağlayıcı görüş başına 10.000 Avro’nun üzerindeki tutarlar için 10.000 Avro ödenecektir. Fazlası için, Stichting Webshop Keurmerk’in üyenin bağlayıcı görüşe uymasını sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapma yükümlülüğü vardır.
 2. Bu garantinin uygulanması, Tüketicinin Stichting Webshop Keurmerk’e yazılı bir itirazda bulunmasını ve Girişimci üzerindeki talebini Stichting Webshop Keurmerk’e aktarmasını gerektirir. Girişimciye karşı talebin 10.000 Avro’yu aşması halinde, Tüketiciye talebini 10.000 Avro’yu aştığı ölçüde Stichting Webshop Keurmerk’e devretmesi teklif edilecek, ardından bu kuruluş kendi adına ve masrafları kendisine ait olmak üzere Tüketiciyi tatmin etmek için mahkemede ödeme talebinde bulunacaktır.

Madde 19 – Ek veya farklı hükümler

Ek hükümler veya bu genel şart ve koşullardan sapan hükümler tüketicinin aleyhine olamaz ve yazılı olarak veya tüketici tarafından erişilebilir bir şekilde dayanıklı bir veri taşıyıcısında saklanabilecek şekilde kaydedilmelidir.

Madde 20 – Stichting Webshop Keurmerk’in Genel Hüküm ve Koşullarında Değişiklikler

 1. Stichting Webshop Keurmerk, bu Genel Hüküm ve Koşulları Tüketiciler Derneği ile istişare dışında değiştirmeyecektir.
 2. Bu hüküm ve koşullarda yapılan değişiklikler, ancak uygun bir şekilde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek olup, bir teklifin süresi boyunca geçerli değişiklikler olması durumunda, tüketicinin en lehine olan hüküm geçerli olacaktır.

Adres Stichting Webshop Keurmerk: Weteringschans 108 1017 XS Amsterdam

Scroll to Top