Rätt till ångerrätt

Alla produkter och tjänster för sociala medier har en 90-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Är du inte nöjd av någon anledning? Skicka i så fall ett e-postmeddelande till oss så fixar vi det åt dig.

Våra SEO-tjänster har en begränsad garanti. Detta beror på att tjänsterna är “skräddarsydda” och att de kräver en förhandsinvestering från vår sida. Är du inte nöjd? Kontakta oss gärna. Sedan letar vi tillsammans efter en lämplig lösning.

Om du vill veta mer om våra villkor kan du läsa våra allmänna villkor.

 

Bilaga I: Formulär för återkallande av modell

Formulär för återkallande av modell

(fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet)

  • Till: [ namn entreprenör]

[ geografisk adress entreprenör]

[ faxnummer entreprenör, om tillgängligt]

[ entreprenörens e-postadress eller elektroniska adress]

  • Jag/vi* meddelar/delger* er härmed att jag/vi* önskar säga upp vårt avtal om försäljning av följande produkter: [aanduiding product]*

Tillhandahållande av följande digitala innehåll: [aanduiding digitale inhoud]* Tillhandahållande av följande tjänst: [aanduiding dienst]*, återkalla/återkalla*

  • Beställd den*/mottagen den* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (endast om blanketten lämnas in i pappersform)

* Ta bort det som inte gäller och fyll i det som gäller.

Rulla till toppen